Historie obce Dražíč:

Obec Dražíč a její osady Březí, Karlov, Nepomuk a Vranov, byly po dlouhá léta součástí Bechyňské župy, která zaujímala prakticky celou východní polovinu Jižních Čech. V roce 1751 byla Bechyňská župa rozdělena na kraje Táborský a Budějovický. Spádovou obcí je Týn nad Vltavou, okresem patří od roku 2007 do Českých Budějovic. Katastrální území obce Dražíč a jejích osad zahrnuje jižní část Milevské pahorkatiny a bezprostředně na západní straně navazuje na Zvíkovskou pahorkatinu. Samotná obec leží z valné části v mírně proláklém údolí v nadmořské výšce v rozmezí od 440 do 460 metrů n. m.

V obci se nachází " Pivovar Lipan " s pěstitelskou pálenicí, vinárna a pravá vesnická restaurace s tanečním sálem. 

Obec Dražíč spolupracuje již několik let s panem L. Graf Deymem, majitelem zámku v Dražíči a podílí se na realizaci Evropského festivalu mládeže. Mládež z Německa, Rakouska, Švýcarska a ČR se setkává v Dražíči. Hlavní myšlenkou festivalů je sblížit mladé lidi a pomoci jim překonat jazykové bariéry, navázat nová přátelství a nové kontakty.

V okolí obce se nachází četné cyklotrasy (Týn nad Vltavou - Koloděje nad Lužnicí - Bechyně č. 1093, Hněvkovice - Bechyně č. 1098, Soběslav - Bechyně č. 1136, Bechyně - Koloděje nad Lužnicí č. 1137). Možnost rybaření (Lužnice – 6 km, Vltava – 2 km), houbaření v přilehlých lesích.

Koupání je možné ve dvou místních rybnících nebo v nedalekých řekách (Vltava, Lužnice). Přírodní zvláštnost: soutok Vltavy a Lužnice vodní nádrž Kořeňsko (známá z filmu Kameňák). Popřípadě nádrže Orlík, Hněvkovice, Zvíkov.

 

Dražíč a okolí:

 

Bechyně - 9 km:

Zámek Bechyně - zámek se vypíná na úzké ostrožně, chráněné ze tří stran hlubokými zářezy Lužnice a říčky Smutné. Prohlídková expozice představuje především historicky nejvýznamnějšího majitele panství – Petra Voka z Rožmberka. V bývalé zámecké sýpce je umístěno muzeum Vladimíra Preclíka, v bývalém zámeckém pivovaru jsou umístěny výstavní expozice keramiky Alšovy jihočeské galerie, tvořené převážně exponáty z mezinárodních keramických sympozií. Během letní sezóny je zámek přístupný veřejnosti a konají se zde nejrůznější kulturní akce.

                                              

Bechyňský most zvaný Bechyňská duha: most, který byl postaven podle projektu Eduarda Viktory, dokončen byl k 10. výročí republiky 28.10.1928. Nejvyšší železobetonový oblouk v tehdejší ČSR, výška nad hladinou řeky 50 m, rozpětí oblouku 90m a délka 203,38 m. Most je určen pro silniční i železniční dopravu.

Černická obora:  založena Petrem Vokem, zaujímá rozlohu něco málo přes 2 000 ha a je v ní 6 rybníků. K nejznámějším patří Rytíř, využívaný k rekreačním účelům, dále Starý, Nový, Vyhnanický. Černická obora je i oblíbeným místem houbařů a sběračů borůvek. V oboře je zachována stavba loveckého zámečku, který nechal v letech 1792-93 postavit J.V.Paar. Lovecký zámeček byl v posledních letech rekonstruován a na rozlehlých loukách v jeho blízkosti bylo zřízeno nové golfové hřiště.

Naučná stezka Borkovická blata  - stezka je dlouhá 5,5 km, je z větší části vedena po povalových chodníčcích, přibližuje na třiceti zastaveních bývalé způsoby těžby rašeliny a zvláštnosti této zadumané přírody. Seznamuje návštěvníky s místní faunou a flórou. Nejzachovalejší část blat byla v roce 1980 vyhlášena přírodní rezervací. Název pochází od slova borek - vytěžený hranol rašeliny. Rozloha rašelinišť je 54,65 ha. Dříve se zde prováděla těžba ručně speciálně upravenými lopatami, vytěžené borky se sušily a používaly jako otop. Dnes je již rašelina vytěžená, pouze část se využívá pro balneologické účely. Vyskytují se zde vzácné rostliny jako rojovník bahenní, borovice blatka, rosnatka okrouhlolistá.

Židova strouha - je romantické kaňonovité údolí potoka (3 km jižně od Bechyně nedaleko Nuzic), kterým prochází žlutá turistická trasa. Za vyššího stavu vody je obtížně broditelná. Při ústí do Lužnice lemují Židovu strouhu mohutné skalní masivy. Své jméno údolí získalo po Židech, kteří se v nepřístupných stráních schovávali, když byli vypovězeni z Čech za vlády českého krále Vratislava II. Židova strouha je dlouhá 20,5 km a odvodňuje území o rozloze 74 km čtverečních. Na pěší výlet Židovou strouhou se vydejte raději za pěkného počasí, nikoliv při vyšším stavu vody a po vydatných deštích. Při svém výletu Židovou strouhou budete muset mnohokrát přebrodit potok. S sebou si nezapomeňte vzít vydatnou svačinu, protože cestou nenarazíte na žádné občerstvovací zařízení.

                                                                                

Němnějice – 3 km

koňský statek

Sudoměřice u Bechyně – 13 km,

koňský statek

Týn nad Vltavou - 8 km (město, kde se natáčel film Kameňák)

v centru města je možné navštívit Městské muzeum (expozice regionu, historických loutek a vltavínů) a prestižní Městskou galerii U Zlatého slunce (dříve ART CLUB), v níž vystavují přední čeští výtvarní umělci.

Tradici získaly rovněž každoroční koncerty vážné hudby v chrámu sv. Jakuba.

Město se může také pochlubit raritou - otáčivým hledištěm. Divadelní společnost Vltavan zde pořádá svá představení, která každoročně po celou letní sezónu navštěvují tisíce diváků.
Pro svoji polohu se Týn nad Vltavou řadí k oblíbeným turistickým cílům.

V bezprostřední blízkosti města se nachází přehradní nádrže Orlík a Hněvkovice - ráj pro rybáře a milovníky vodních sportů. 

Město leží na konci vzdutí přehradní nádrže Orlík, mezi přehradní hrází a Týnem nad Vltavou funguje lodní doprava.

 

Soutok Vltavy a Lužnice – vodní nádrž Kořensko (známá z filmu Kameňák)

U obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou, se stékají dvě největší jihočeské řeky, Vltava a Lužnice. Lužnice ústí do Vltavy z pravé strany. Koryta obou řek se výrazně změnila po napuštění přehradní nádrže Orlík v 60. letech 20. století a po vybudování přehradního stupně Kořensko v letech osmdesátých. 

Protivín – 23 km

Krokodýlí Zoo Protivín - zoologická zahrada se specializuje na chov krokodýlů, kterých zde můžete vidět 20 druhů, včetně pěti ohrožených. Zoo je otevřena denně od května do října.

Netolice - Zámek Kratochvíle  (26 km od Protivína)

Zámek Kratochvíle je jednou z našich nejkrásnějších renesančních staveb, situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky.Stavba renesančního letohrádku, obklopený vodním příkopem, započala za Viléma z Rožmberka roku 1583. Dále se stávají majiteli Kratochvíle Rudolf II. (roku 1601), Eggenbergové a Schwarzenbergové

Milevsko - 18 km nalézá se zde nejstarší klášter jižních Čech s Rajskou zahradou

Písek - 19 km

Město Písek láká návštěvníky celou řadou nově rekonstruovaných památek: historickou promenádou podél řeky Otavy, gotickým parkánem, zpřístupněnou věží děkanského kostela, unikátním objektem Sladovny (Centrum ilustrace).

Památkově chráněné centrum města Písku s jeho raně gotickými stavbami (kamenný most – nejstarší v Čechách, královský hrad, děkanský kostel

 Největší zajímavostí Písku je bezesporu Kamenný most, který byl postaven patrně ještě před rokem 1300 a dnes je nejstarším dochovaným mostem v Čechách.

V přilehlém regionu Písecka Vás uvítá také Schwarzenberský zámek Orlík, který propůjčil jméno Orlické přehradě a raně gotický hrad Zvíkov na soutoku řek Vltavy a Otavy.

Výlet či výšlap do lesů Píseckých hor k rozhledně Jarník

 

Zvíkov

Hrad Zvíkov se nachází na ostrohu vypínajícím se nad soutokem řek Vltavy a Otavy. Hrad byl již od svých počátků spjat s královským rodem Přemyslovců. Největší slávu získal hrad za vlády Karla IV., který Zvíkov nechal důkladně opravit a rád zde pobýval. Než byla dokončena výstavba hradu Karlštejn, sloužil i jako dočasné úložiště korunovačních klenotů. Po dostavbě Karlštejna už nebyl Zvíkov přední královský hrad a začal měnit majitele. Hrad byl především v držení dvou mocných rodů Rožmberků a později Schwarzenbergů. Prohlídková trasa nás provede přízemím kde je instalována expozice místních archeologických nálezů. Trasa pokračuje do severovýchodní části paláce, které tvoří terasy ze kterých se návštěvníkovi naskýtá překrásný výhled na soutok Vltavy a Otavy. Pokračujeme do zrekonstruovaných místností, kde je k vidění model celého hradu, renesanční malby, historický nábytek, oltář z kostela sv. Mikuláše v Podhradí. V rámci prohlídky je možné navštívit i Hlízovou věž, ze které je překrásný výhled na celé okolí hradu. Prohlídka je zakončena v hradní kapli, která je vyzdobená nástěnnými malbami. V sezóně funguje pravidelná lodní doprava ze zámku Orlík na hrad Zvíkov.

    

Zámek Orlík

Hrad a později zámek Orlík se po dlouhá staletí tyčil na vysokém skalnatém ostrohu vysoko nad ohbím řeky Vltavy, na jejím levém břehu asi 12 km severozápadně od města Milevska. Podle pověsti získal své jméno právě pro svoji polohu vysoko na skále nad hlubokým údolím Vltavy, připomínaje tak orlí hnízdo. Po vzniku Orlické přehrady však bylo údolí pod zámkem zatopeno a hladina vody v nádrži dnes dosahuje těsně pod zámecké zdi. Orlík byl původně založen jako královský raně gotický hrad ve druhé polovině 13. století. Byl důležitým opěrným bodem královské moci v oblasti a sloužil také na ochranu blízkého brodu. Z tohoto období pochází zámecká okrouhlá věž. V průběhu 14. a 15. století byl hrad upravován a rozšiřován. Ve století šestnáctém byl renesančně přestavován, bylo přistavěno druhé patro a Orlík dostal zámeckou podobu. Roku 1719 jej získali do vlastnictví knížata ze Schwarzenbergu (jedna větev rodu se podle zámku nazývá orlická). Počátkem 19. století zámek vyhořel, byl však ihned opraven a zároveň zvýšen o třetí patro. V druhé polovině 19. století byl Orlík ještě částečně regotizován.

        

Žákovský most

Unikátní, monumentální a oslňující technická stavba - v době svého vzniku největší jednoobloukový most na světě. Vozovka mostu dlouhá 543 metrů se nachází cca 100 -110 metrů nad původním dnem Vltavy. Více než jako "Most století" proslul v nedávné době v souvislosti s temnou historií tzv. orlických vražd.

 

Tábor  - 30 km

Husitské muzeum - pozdně gotická budova táborské radnice. Výstavní sály seznamují návštěvníky s kořeny husitství, osobností reformátora katolické církve Mistra Jana Husa, vznikem Tábora, neporaženým husitským vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova a také válečnými zbraněmi a dobovými dokumenty.

Táborské středověké podzemí - komplex podzemních prostor a chodeb představuje zvlášť vyhledávanou táborskou raritu. Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů, nazývaných "lochy", pod jednotlivými domy v historické části Tábora na Starém městě.

Barokní zámek Tábor - Měšice - je dominantou městské části Měšice, na jejímž místě stála původní vesnice založená roku 1296 Zdislavem z Měšic.

Bechyňská brána a věž Kotnov - dominanta nejstarší dochované architektonické památky v Táboře, nazývaná podle bájného zakladatele hradu. O původu a stáří hradu se vědci dodnes přou.

 Městské hradby - opevnění města budované od založení husitské pevnosti a zdokonalované i dalšími generacemi se právem stalo chloubou Tábora. V době svého vzniku, tj. kolem poloviny 15. století, představovaly táborské hradby značně komplikovaný opevňovací systém, který ve střední a západní Evropě jen stěží nalézal konkurenci.

Chýnov (10 km od tábora)

Chýnovské jeskyně - objeveny v r. 1863. Díky své geologické stavbě patří mezi světové unikáty, u nás je jednou z největších svého druhu. Krápníková výzdoba je nahrazena vrstvami mramoru s amfibolity, které na stěnách vytvářejí tzv. oka a mají za následek jejich mnohobarevnost. Labyrintem chodeb protéká podzemní tok s pitnou vodou. Jeskyně je národní přírodní památkou. Veřejnosti je přístupný okruh dlouhý 220 m s nejnižším bodem na trase v hloubce 41 m. Z Tábora se dostanete vlakem do Chýnova a odtud můžete pěšky pokračovat 3 km po modré turistické značce až k Chýnovské jeskyni. Otevírací doba: duben, květen, červen, září (út - ne 9.00 - 15.30) červenec - srpen (út - ne 9.00 - 17.00)  říjen (út - ne 10.00, 12.00, 14.00). Jedete-li autem, pak se vydejte z Chýnova směr Dolní Hořice. A přibližně asi 1km před Dolními Hořicemi je odbočka vpravo. Již od Chýnova jsou zde však ukazatele, aby člověk pohodlně trefil, takže není třeba se obávat bloudění. Pokud jdete pěšky, velmi pěkná je procházka přírodou po modré turistické značce, která vede od vlakového nádraží.